Genel Anestezi ve Sedasyon

genel anestezi veya sedasyon için başvurduğumuz birtakım durumlar olup,bunlar arasında engelli hastalar,yatalak hastalar ve özellikle kooperasyonu zor olan çocuk hastalar yer almaktadır.tüm diş tedavileri ameliyathane şartları altında genel anestezi yada sedasyon  ile yapılarak hastaya ait tüm diş problemleri kolayca çözülebilmektedir.